Why us?

สะดวก รวดเร็ว ลาได้ทุกที่ทุกเวลา

"พนักงานสามารถขอยื่นการลางานได้ทุกที่ ทุกเวลา ในขณะที่ผู้บริหารก็สามารถพิจารณาอนุมัติการลางานได้แม้จะไม่ได้อยู่ในบริษัท"

บริหารกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ

"สามารถวางแผนบริหารจัดการกำลังคนในแต่ละเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวางแผนจากปฎิทินภาพรวมการลาของพนักงานทั้งหมด"

ตรวจสอบสถานะการลาได้

"พนักงานสามารถตรวจสอบสถานะการการยื่นขอลางานของตนเองได้ โดยระบบจะแจ้งให้ทราบว่าในขณะนี้ สถานะการลาอยู่ในขั้นตอนใด"

ลาเต็มวัน ครึ่งวัน หรือ รายชั่วโมง

"สามารถยื่นขอลางานได้ในแบบเต็มวัน ครึ่งวัน หรือเป็นรายชั่วโมง โดยระบบจะคำนวณจำนวนวันลาที่เหลือในรูปแบบทศนิยมให้โดยอัตโนมัติ"

Email แจ้งเตือนในทุกขั้นตอน

"ระบบจะส่งอีมลให้กับผู้บริหารสำหรับพนักงานที่ขอยื่นการลางาน รวมถึงการส่งอีเมลให้กับพนักงานเพื่อแจังผลการพิจารณาอนุมัติการลาของผู้บริหาร"

ตรวจสอบประวัติการลาและวันที่เหลือ

"พนักงานสามารถตรวจสอบประวัติการลาและวันลาที่เหลือของตนเองได้ โดยผ่านทางมือถือ ไอแพด หรือ คอมพิวเตอร์"

แสดงรายงานได้ตามต้องการ

"สามารถแสดงรายงาน แสดงแผนภูมิ กราฟ (Chart) รวมถึง ข้อมูลวิเคราะห์ภาพรวม (Dashboard) ฯลฯ ได้ตามความนโยบายการบริหารของบริษัท"

ระบบรักษาความปลอดภัย

"เราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงสุด (HTTPS / SSL) เพื่อเข้ารหัสข้อมูล 2048 บิต ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล"

ระบบสำรองข้อมูล

"มีระบบการ Back up ข้อมูลโดยอัตโนมัติแบบ Real Time ไว้ในหลายๆสถานที่และทำการอัพเดทข้อมูลระหว่างกันตลอดเวลา"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ปรึกษารับคำแนะนำ / สอบถามโปรโมชั่น ได้ที่ 094 395 2888

ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ช่วยให้ความสะดวก รวดเร็ว
ใช้งานได้ ทุกที่ ทุกเวลา

บริการดูแลตลอด 24 ชม.
พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ

ระบบลาออนไลน์ โปรแกรมลาออนไลน์

ทำไมถึงต้องมีระบบลางานออนไลน์?

   ทำให้การลางานของพนักงานมีความทันสมัย
   ทำให้การขอลางานของพนักงานทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา
   ทำให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาอนุมัติการลางานได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา 
   เพื่อให้พนักงานสามารถดูประวัติย้อนหลังการลางานของตนเองได้
   ระบบเดิมมีการจัดเก็บข้อมูลบนกระดาษ ทำให้การค้นหาทำได้ยากและสูญหายได้

   ประหยัดเวลาในการเดินเอกสารการลา ซี่งอาจใช้เวลา 1 ชม - 1 วัน (กรณีสาขา)
   พนักงานสามารถแจ้งขอลางานผ่านระบบ เพื่อการพิจารณาอนุมัติตามลำดับขั้น
   สามารถแนบไฟล์ ใบรับรองแพทย์ และ เอกสารอื่นๆ ได้ผ่านทางระบบ
   สามารถบริหารกำลังคนได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น หากมีการลาพร้อมกันหลายคน
   
   มีระบบแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการอนุมัติการลา
   แสดงรายงาน สรุปข้อมูลภาพรวมการลาของพนักงานทั้งบริษัทในเชิงสถิติได้
   จากข้อมูลการลาเชิงสถิติ ทำให้ผู้บริหารใช้เป็นส่วนในการประเมินผลพนักงานได้

Clients

โปรแกรม Payroll โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ (โปรแกรมเสริม)

โปรแกรม Payroll โปรแกรมเงินเดือน

ฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย ใช้งานง่าย ลดขั้นตอนการทำงานเอกสารที่ยุ่งยาก

   พนักงานสามารถดูสลิปเงินเดือนของตัวเองผ่านมือถือ (Slip Online)
   มีระบบการสร้างรายงานการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานตามช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
   มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการทำงานของพนักงาน เช่น วันลา วันป่วย วันหยุด ชั่วโมงการทำงาน เป็นต้น
   มีระบบการคำนวณภาษีและประกันสังคมตามกฎหมายและข้อกำหนดของกรมสรรพากรและสำนักงานประกันสังคม
   
มีระบบการป้องกันข้อมูลจากการสูญหายหรือถูกแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต